Dag: 28 augusti, 2020

Smak, människans tredje sinne

Som alla vet är smak en fråga om smak … men vad är ”smak”, exakt? I smalare mening menar vi ”känslan” av smak, dvs. direkt uppfattning på tungan. Det sätt på vilket vi uppfattar smaken beror emellertid särskilt på en kombination av våra luktkänslor, smak och beröring. Det är samspelet mellan dessa sinnen som avgör…

Close
Menu